Strona Główna

>Zadania Wojewódzkiej Inspecji Geodezyjnej i Kartograficznej

>Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartogragiczna

>Statut urzędu

>Regulamin urzędu

>Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

>Organy Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej w Województwie Pomorskim

>Informacje dla administracji geodezyjnej i kartograficznej Województwa Pomorskiego

>Prawo

>Informacje dla spółdzielni mieszkaniowych

>LinkiŚroda, 23 Lipca 2014 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego -

ROMUALD NOWAK

           ul. Okopowa 21/27 
           80-810 Gdańsk
           III piętro, pokój 377
              (siedziba Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wejście B)

           telefon: (58) 307 75 01 fax: (58) 307 75 21
           e-mail: wingik@gdansk.uw.gov.pl

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu i dodatkowo w sprawach skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII KPA, w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00.

Informacje dotyczące wydawania dzienników praktyki zawodowej


Copyright 2011 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku